Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast


Dec 23, 2020

We denken vaak: het is van buiten niet zoals het zou moeten zijn, dus dan kan ik het niet vertrouwen.

Hoe leer je stap voor stap te vertrouwen op jouw lijf?

Los van kennis heb je namelijk ook iets anders nodig om écht te kunnen floreren in jouw lijf en jouw relatie met eten. Daar meer over in deze aflevering!

Notities bij deze aflevering: https://blijdieetvrij.nl/3-elementen-vertrouwen-op-jouw-lijf

Instagram: https://www.instagram.com/saskia_koopman/