Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast


Nov 11, 2020

Als intuïtief eten niet goed voelt... hoe komt dat, en wat doe je eraan? Vaak is het alternatief ook niet echt een lange termijn oplossing! 

Daar meer over in deze aflevering!

Wil je meedoen aan de live training over rust creëren rondom eten tijdens de feestdagen? Meld je hier aan: https://blijdieetvrij.nl/feest/

Bekijk de notities bij deze aflevering: https://blijdieetvrij.nl/als-intuitief-eten-niet-goed-voelt/ 

Instagram: https://www.instagram.com/saskia_koopman/