Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast


Mar 19, 2020

Ik heb deze extra podcast opgenomen omdat ik het wel goed vond om jou in deze periode wat extra support te bieden, als je merkt dat je extra worstelt met eten of jouw zelfbeeld.

De onrust die we nu ervaren kan bewust of onbewust voor niet helpende defensie-mechanismen zorgen. In deze podcast stel ik je gerust, en geef ik je tips om hiermee om te gaan.

Wil je graag extra support of de lessen volgen? Je kunt nu tijdelijk lid worden van de club via deze link: https://blijdieetvrij.nl/extra-opstelling/