Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast


Feb 3, 2021

Op verzoek nam ik een podcast op over eten uit verveling. Ik ga je in deze podcast een aantal tips geven die je helpen om hier met een andere bril naar te kijken. Zodat je kan onderzoeken wat er bij jou nodig is, om om te gaan met die eetmomenten.

En, ik bespreek twee concrete manieren om met verveling om te gaan!

Bekijk de notities bij deze aflevering: https://blijdieetvrij.nl/eten-uit-verveling 

Instagram: https://www.instagram.com/saskia_koopman/

Facebook: https://www.facebook.com/blijdieetvrij/

Meer over de Blij Dieetvrij Club: https://blijdieetvrij.nl/club