Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast


Feb 26, 2020

Één van de meest gestelde vragen die ik krijg toegestuurd is: "Saskia, ik heb alle eetregels en restricties losgelaten, en nu eet ik plots alles wat los en vast zit! Dat kan toch ook niet gezond zijn?" 

Ik ga in deze podcast in op deze ervaringen met intuitief eten, en wat je er vooral wél en niet mee aan moet. 

Bekijk de notities bij deze aflevering: https://blijdieetvrij.nl/intuitief-eten-ervaringen-overeten/

Gratis masterclass: https://blijdieetvrij.nl/masterclass

Community: https://www.facebook.com/groups/zelfacceptatie/