Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast


May 5, 2021

Wist jij dat het meeste dieet-advies eigenlijk enkel is getest op mannen? Vrouwen worden vaak uitgesloten van dit soort onderzoeken, omdat ze vanwege hun wisselende hormonen lastige test-deelnemers zijn. De behoefte van het vrouwelijke lijf fluctueert nogal tijdens haar menstruatie-cyclus.

Ik sprak in deze podcast met body positive hormoonexpert Shayna van Emvrouwerment, o.a. over de 4 fasen van de menstruatiecyclus. 

Volg Blij Dieetvrij op Instagram: https://www.instagram.com/saskia_koopman/ 

Of surf naar de website: https://blijdieetvrij.nl

Volg Emvrouwerment op Instagram: https://www.instagram.com/emvrouwerment/ 

Of surf naar de website:  https://www.emvrouwerment.nl/