Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast


May 19, 2021

In de vorige aflevering had ik het met Shayna over het feit dat vrouwen, in de vruchtbare periode in hun leven, te maken hebben met ontzettend veel hormoonschommelingen gedurende de maand. Mannen hebben dat niet. Dus mannen zijn wat dat betreft een veel makkelijker test-persoon.

In deze aflevering leek het me mooi om iets meer te vertellen over wat nou precies het verschil is tussen mannen en vrouwen, voornamelijk als we kijken naar hormonen.

Hoe ontdek je een typisch "mannen-advies", niet geschikt voor vrouwen?

Meer daarover in deze aflevering!

Meer informatie over de club vind je via: https://blijdieetvrij.nl/club

Volg Saskia ook via Instagram: https://www.instagram.com/saskia_koopman/