Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast

Jan 20, 2021

In deze podcast vind je een eerlijk berichtje van mij. Over waarom het even stil was op mijn podcast kanaal, en wat dit te maken heeft met presteren, floreren en stappen zetten naar je eigen perfectionisme loslaten

Over de club: https://blijdieetvrij.nl/club/ 

Instagram: