Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast

Apr 21, 2021

In deze korte podcast wil ik je helpen om op een andere manier naar negatieve emoties te kijken. Op een intuïtieve manier! We willen doorgaans zo graag af van emotie eten, dat we er tegen blijven vechten en te maken hebben met schaamte. Hoe kun je op een andere manier kijken naar emotie eten, waarbij je...


Apr 14, 2021

Intuïtief eten vraagt meer van je dan gewoon al het eten toestaan, wanneer je wilt! In deze video vat ik daarom 10 tips samen, die je helpen om intuïtief eten écht te laten slagen.

Wil je gebruik maken van de tijdelijkse 50% early bird kortings-actie? Ga dan naar https://blijdieetvrij.nl/club


Apr 7, 2021

Hoe kan ik mijn lichaam accepteren? Hoe ga ik om met van die momenten waarop ik terugval in gedachten over het fixen van mijn lijf? Meer daarover en over zogenaamde bad body days in deze aflevering.

Wil je op de hoogte blijven van de live sessie én/of gebruik maken van de early bird aanbieding? Meld je dan alvast aan...