Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast

Jun 29, 2022

Je hebt me vast wel eerder horen praten over hoe we bij lichaamsacceptatie soms moeten rouwen om het verlies van ons ideaalplaatje. Ik deel met je graag, hoe dit er voor mij vrij recent uit zag in dit persoonlijke verhaal. 

Instagram: https://www.instagram.com/blijdieetvrij/

Blij Dieetvrij Club: