Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast

Oct 1, 2022

Helaas is er met alle nieuwe projecten die lopen, weinig tijd om te podcasten! Maar ik nam dit korte berichtje voor je op, mocht je twijfelen over de Body Image Intensive voor professionals.

Je kunt je nog t/m dinsdag aanmelden via https://blijdieetvrij.nl/pro