Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast


Nov 21, 2019

Ervaar jij weleens stress zo rondom de feestdagen, omdat je bang bent over wat je allemaal eet, en of je niet teveel eet? 

In deze aflevering neem ik je mee in 4 strategieën die je kunnen helpen om meer rust rondom eten te creëren tijdens de feestdagen.

Deze zijn gebaseerd op de principes van intuïtief eten. Ze zijn uiteraard ook los van de feestdagen erg nuttig!

De notities rondom deze aflevering vind je hier: https://blijdieetvrij.nl/strategieen-rust-rondom-eten/

Instagram: https://www.instagram.com/saskia_koopman/ 
Facebook: https://www.facebook.com/blijdieetvrij/