Preview Mode Links will not work in preview mode

De Blij Dieetvrij Podcast


Jun 16, 2021

Onze gedachten maken ons breken ons, als het ware. Hoe negatiever we denken, hoe negatiever we ons voelen. In deze podcast beschrijf ik de denkfouten die we al snel maken, in onze reis naar voedselvrijheid en zelfacceptatie. Ik ben benieuwd welke gedachtegang je bij je zelf herkent!

Deel het gerust met me via Instagram: https://www.instagram.com/saskia_koopman

Meer informatie over de Blij Dieetvrij Club vindt je hier: https://blijdieetvrij.nl/club